Funderar med Furor

Den första fura eller tall som jag funderar med i år växer i Brunnsparken in Helsingfors, se bilden ovan. Bilder på mina övningar med den och andra furor dokumenterar hittar du på Research Catalogue, här.

Det här projektet är en vidare utveckling av projektet Möten med betydande och obetydliga träd, se sidorna

Övningar med tallar

Som en del av evenemanget Seven of Seven som organiseras av Myymälä2 galleriet, (se programmet) kommmer jag att uppträda med “Practicing with Pines” den 26 april. Antagligen borde uppträdandet heta “Practicing with Pines Indoors”, övningar inomhus, eller “Practicing with Images of Pines” , övningar med bilder av tallar, eftersom jag uppträder med videosammanställningar som jag… Continue reading Övningar med tallar

Påsk med tallar

Att fira påsken med furorna i Stockholm har inneburit en möjlighet att njuta av våren, att dagligen besöka tallen i Nobelparken (se bilden ovan), och att dokumentera mina besök med stillbilder, här (nere på sidan), och med funderingar, här (nere på sidan). Jag besökte också tallen i Lill-Jansskogen, (se bilden nedan) och spelade in ett… Continue reading Påsk med tallar

Create your website with WordPress.com
Get started