Now Nu Nyt

A new episode of Talking with Trees, in English, here

En ny episod av Talar med träd, på engelska, här

Uusi englanninkielinen jakso podissa Puhetta puille, täällä.

Documentation of the performance “Practicing with Pines” now on the RC here

Dokumentationen av föreställningen “Practicing with Pines” finns nu på RC, här

Dokumentaatio esityksestä “Practicing with Pines” on nyt RC:llä, täällä

New episode in English in the podcast Talking with Trees here

Ny episod (på engelska) i podden Talar med träd här

Uusi englanninkielinen episodi podissa Puhetta puille täällä

“Practicing with Pines”, a performance with videos 26.4. at 5-8 pm as part of the event seven of seven organised by Myymälä2 25.4.-1.5.2022 https://www.myymala2.com/?page_id=6867

“Practicing with Pines”, en performance med video 26.4. kl. 17-20 som en del av seven of seven eventet organiserat av Myymälä2 25.4.-1.5.2022 https://www.myymala2.com/?page_id=6867

“Practicing with Pines”, performanssi videoiden kanssa 26.4. klo 17-20 osana Myymälä2 organisoimaa tapahtumaa seven of seven 25.4.-1.5.2022 https://www.myymala2.com/?page_id=6867

Four episodes in English, here

Fyra episoder på engelska, här

Neljä jaksoa englanniksi, täällä

The podcast Talking with Trees is a series of attempts at addressing specific trees in Swedish, Finnish or English. https://soundcloud.com/user-90370389

Podden Talar med träd, är en serie försök att tilltala särskilda träd på svenska, finska eller engelska. https://soundcloud.com/user-90370389

Podcast Puhetta Puille on sarja yrityksiä puhutella tiettyjä puita ruotsin, suomen tai englannin kielellä. https://soundcloud.com/user-90370389 

Create your website with WordPress.com
Get started